top of page

Kaizen, een werkwoord dat je vooruit helpt!

Bijgewerkt op: 28 nov. 2020

Kaizen is een Japans woord dat staat voor ‘veranderen naar beter’ of ‘verbetering’. Met andere woorden: een werkwoord dat je vooruit helpt! In de ondernemingswereld is Kaizen een gekende term die regelmatig gebruikt wordt om grotere projecten aan te pakken of om stap voor stap ideeën uit te werken. Kaizen kan je echter ook in je dagdagelijkse leven toepassen en daar gaan we nu wat dieper op in.


Om te beginnen nodig ik je uit om een kijkje te nemen in je agenda of op je to-dolijst. Heel waarschijnlijk staan daar zaken op die je zou willen of moeten doen, maar waar je om de één of andere reden niet toe komt. Je ziet er als een berg tegenop om eraan te beginnen omdat het een groot, omslachtig, moeilijk, delicaat werk is. Of je hebt er geen tijd voor of er gewoon geen zin in. Gevolg is dat je dit voor je uit blijft schuiven terwijl je ondertussen andere zaken doet die je liever doet of die vlotter gaan. In plaats van uitstelgedrag te vertonen, zou je hier misschien beter aan het Kaizen gaan…


Even concreet om het Kaizen wat tastbaarder te maken. Stel dat je om één of andere reden meer ruimte nodig hebt in je huis. Om dit te verwezenlijken zou het goed zijn om die bepaalde kamer in je huis grondig op te ruimen. De kamer heeft niet echt een functie, dus werd er mettertijd meer en meer spullen gelegd waardoor het ondertussen een rommelkamer is geworden. Deze kamer opruimen zou inderdaad veel nieuwe en bruikbare ruimte creëren in je huis.


Alleen zie je er enorm tegenop om aan deze opruim te beginnen. De kamer staat ook zo vol dat je eigenlijk geen idee hebt hoe eraan te beginnen. Wel, dàt is het moment om te gaan Kaizen.


Met Kaizen kan je in dit voorbeeld twee afspraken maken met jezelf. Ofwel spreek je af om elke dag iets op te ruimen in die kamer, bv eerst de kleren, dan de boeken,... Maar je doet elke dag iets, zelfs al is dat iets klein. Ofwel spreek je af om elke dag een bepaalde tijd, een kwartier of halfuur, te besteden aan de opruim. Het maakt niet uit hoeveel je elke keer opruimt, zolang je het maar doet en zolang je het maar volhoudt.