top of page

VOORDRACHTEN

Wil je in je vereniging of groepering een moment organiseren rond het belang van emoties en gedachten, dan kom ik daarover graag bij jullie een interactieve voordracht houden. 

Tijdens voordrachten zie ik soms licht aangaan in de ogen van de deelnemers. Dat is het moment waarop ze tot inzichten komen, en daar doe ik het voor! 

Neem CONTACT op voor meer info.

When you change

the way

you look at things,

things you look at

change.

Dr Wayne Dyer
bottom of page