VOORDRACHTEN

Wil je graag in je vereniging of groepering een moment organiseren rond de thema's waarmee ik werk, dan kom ik graag bij jullie een interactieve voordracht houden. Hieronder vind je een aantal thema's, maar mocht je zelf een ander thema willen aankaarten, dan mag je mij daarover altijd contacteren.

Tijdens voordrachten zie ik soms licht aangaan in de ogen van de deelnemers. Dat is het moment waarop ze tot inzichten komen, en daar doe ik het voor! 

Mogelijke thema's :

  • Gun je zelf de kans om te groeien

  • Ontdek de kracht in jezelf om je leven in handen te nemen

  • De liefde in mijn leven

  • Loslaten, hoe doe je dat?

  • ... zie ook thema's van Plantagegesprekken en Blog

Prijs voordracht: 100€  (+ vervoersonkosten)

When you change

the way

you look at things,

things you look at

change.

Dr Wayne Dyer